Advies en ondersteuning bij waarborgen gewenst gedrag en integriteit 

De verantwoordelijkheid voor het creeren van een veilige werkplek voor medewerkers wordt steeds meer in wetgeving geborgd;

  • de arbo wetgeving geeft kaders hoe om te gaan met ongewenst gedrag en psychosociale arbeidsbelasting op de werkvloer;
  • de wettelijke verplichting voor het aanstellen van een kundig vertrouwenspersoon is aanstaande;
  • op 18 februari 2023 is de nieuwe wet Bescherming Klokkenluiders in werking getreden. Deze biedt niet alleen meer bescherming aan klokkenluiders, maar stelt ook strengere eisen aan de interne meldprocedure. 


Het op orde hebben van een helder en transparant beleid en daarbij behorende procedures met betrekking tot (on)gewenst gedrag en integriteit, is niet alleen belangrijk om aan de wetgeving te voldoen, maar na een goede implementatie en voorlichting in de organisatie, gaat er ook een preventieve werking van uit. U en uw medewerkers is duidelijk welk gedrag er van van elkaar verwacht mag worden en welke handvaten de organisatie daarbij biedt.  Daarnaast geeft het de vertrouwenspersoon goede kaders voor het behandelen van eventuele meldingen. 

Heeft u behoefte aan advies over of ondersteuning bij 

Ontwikkelen (preventie)beleid en (on)gewenst gedrag, daarbij behorende klachtenprocedure en implementatie daarvan

Voorlichten, bewust maken van uw organisatie over (on)gewenst gedrag en integriteit

Ontwikkelen en implementeren integriteitsbeleid en meldregeling

Toetsen van al aanwezig beleid